Mirada integral

L’enfocament terapèutic que ofereixo parteix d’una mirada integral de la psicologia.

Igual que una càmera precisa de diferents lents per a fer una bona aproximació a l’objecte, el treball terapèutic s’ha d’adaptar per a ajudar en la problemàtica concreta, les diferents corrents de la psicologia aporten eines valuoses a tenir en compte.

Perspectiva de gènere

Treballo des de la perspectiva de gènere de forma transversal en la intervenció terapèutica.  

Tota qüestió humana està atravessada pels aprenentatges adquirits en la socialització diferencial de gènere. La perspectiva feminista és un abordatge que potencia la llibertat personal i la consciència col·lectiva en el camí d’aquesta llibertat. Aquesta perspectiva afavoreix el trànsit pels processos vitals a través de l’adquisició d’eines que enriqueixen la perspectiva sobre una/un mateix i el seu entorn.

Treball amb el trauma

Parteixo de la premisa de que les persones tenim recursos propis que potencien la nostra salut. 

Les persones experimentem situacions traumàtiques que poden deixar un rastre, visible o invisible, que condicionen el benestar en el present i la perspectiva que tenim del futur. L’abordatge psicoterapèutic de l’EMDR  (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) ajuda a integrar aquestes experiències. Aquesta teràpia orientada al trauma compta amb una sòlida evidència empírica i científica en diferents trastorns psicològics.

L’aproximació integral a la persona potencia l’autoconeixement a través del treball amb les emocions, les cognicions, el comportament i l’autopercepció corporal.