Formació

T’ofereixo un espai de reflexió, de nutrició a través de compartir aquells aprenentatges que per a mi han estat guia i  comprensió. He fet formació a professionals al llarg de la meva trajectòria i valoro aquests espais com un lloc d’intercanvi a on aterrar la teoria i els marcs de comprensió a la pràctica professional.  

La formació continuada és part d’una bona praxis, ens aporta eines per tenir una perspectiva més ajustada en la intervenció que realitzem.

Nodrir-nos amb coneixements que amplien els nostres horitzons i reflexionar i compartir amb altres professionals forma part de l’autocura que requerim per abordar qüestions humanes que tenen connexió amb el dolor, el patiment i la dificultat.

 

Formació en violència masclista

Abordatge de la violència masclista des de la perspectiva feminista.
team-spirit-2447163_1280 (1)

Autocura de professionals

Supervisió individual, espais de reflexió professional

Construïm conjuntament