Política de privacidad

L’adreça del meu web és: https://raquelescurriol.com

RAQUELESCURRIOL.COM  es compromet a respectar el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per a la utilització de determinats continguts i serveis, RAQUELESCURRIOL.COM podrà requerir de l’usuari/a certes dades de caràcter personal. En aquest cas, RAQUELESCURRIOL.COM informarà, amb caràcter previ i adequadament a l’usuari/a per tal que aquest/a pugui prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades per la finalitat concreta.

Les dades facilitades per usuaris/es es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a l’acordat amb els mateixos. Els/les usuaris/es podran revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, fent una sol·licitud al següent correu: raquelescurriol@copc.cat

 

Quines dades personals recullo i per què 

Les dades personals recollides segueixen els procediments dictats per les lleis:

  • Règim General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques).
  • Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).

Al web de RAQUELESCURRIOL.COM i mitjançant un formulari recopilo les dades necessàries per poder posar-me en contacte amb els usuaris/es que estiguin interessats/des en els serveis que s’ofereixen.

Dades recollides en el Formulari de Contacte:
Nom, correu electrònic.

 

Per què s’utilitzen les dades personals

Únicament utilitzaré les seves dades personals per a donar informació sobre els serveis sol·licitats.

En el cas que contracti els meus serveis les seves dades s’utilitzaran per facturar i fer un contracte. Mai utilitzaré les seves dades per a altres fins. 

 

Temps que es conserven les dades

Les dades s’emmagatzemaran durant el temps necessari per complir amb els motius pels quals es van recollir, oferir els  serveis de RAQUELESCURRIOL.COM. És a dir que s’han d’emmagatzemar de forma indefinida fins que deixem de prestar serveis o se’ns comuniqui la voluntat d’eliminar-los.

 

Com es protegeixen les dades

Garantir que les seves dades es troben en tot moment segures i íntegres és un dels nostres principals objectius pel que fa a protecció de dades. La transmissió de dades a través d’internet sempre comporta un risc i no és possible garantir una protecció absoluta. Per això fem servir una connexió xifrada mitjançant el protocol SSL.

RAQUELESCURRIOL.COM es compromet a respectar les màximes obligacions de confidencialitat i no permetrà l’accés a les dades a tercers no autoritzats.

 

Drets de protecció de les dades personals 

La legislació li reconeix uns drets com a usuari/a que ha cedit les seves dades personals:

  • Accés a les dades personals.
  • Rectificació o supressió.
  • Limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Portabilitat de les dades.

Aquests drets s’exerceixen de manera personal, de manera que únicament l’usuari/a al qual pertanyen aquestes dades pot exercir aquests drets i sempre per si mateix.

Pots sol·licitar exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Radix Centre. C / Rosselló, 443, entresòl 6a, 08025 Barcelona, juntament amb una prova vàlida d’identitat com una fotocòpia del D.N.I. o passaport indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” i exposant els drets que es volen exercitar.

També pots fer-ho via correu electrònic, enviant un correu electrònic a l’adreça: raquelescurriol@copc.cat

 

Legitimació per al tractament de les dades  

La base legal perquè pugui tractar les seves dades personals és el consentiment explícit.

Per contactar amb mi via online es requereix del consentiment explícit amb aquesta política de privacitat.

En el cas que ens contacti directament per via telefònica o e-mail el tractament de les seves dades es legitima quan  indiqui explícitament la voluntat de rebre informació sobre serveis.

 

A qui se li comuniquen les dades personals

RAQUELESCURRIOL.COM no cedirà les dades personals a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Les empreses de tercers amb les que compartim les dades es regeixen per la seva pròpia política de privacitat i per un estricte codi de confidencialitat.

  • Hosting: CDmon. Amb domicili a Catalunya. Realitza un servei de web hosting a RAQUELESCURRIOL.COM.

 

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari/a a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

 

Responsabilitats

RAQUELESCURRIOL.COM no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’esclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, RAQUELESCURRIOL.COM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar l’informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de RAQUELESCURRIOL.COM. L’usuari/a es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de RAQUELESCURRIOL.COM