Processos vitals

En la vida no hay nada que temer, sólo hay que comprender.
Marie Curie

Pèrdues i dols

 Acompanyament en el procés intern de les experiències que marquen un final i que suposen un trànsit cap a una manera diferent d’entendre, de mirar, de sentir i de col·locar-nos en el món.

Gestió de les emocions

Psicoeducació respecte les emocions, innates i apreses, com a mesura d’autoconeixement. El bon maneig emocional afavoreix l’autocontrol i la gestió responsable respecte el medi i nosaltres mateixes/os. 

Canvis en el cicle vital

Les persones no som estàtiques i travessem diferents moments del cicle vital que requereixen de la revisió de com mirem el món i com ens mirem a nosaltres mateixes/os. 

La única manera de cambiar lo que sentimos es el darnos cuenta de nuestra experiencia interna y aprender a "ser amigos" de lo que pasa dentro de nosotras/os.
Bessel Van Der Kolk