Intervenció en trauma

Eye Movement Desensibilization and Reprocessing
Moviment dels ulls de Desensibilització i Reprocessament

La teràpia EMDR permet que el propi cervell tingui la capacitat de sanar-se d’aquelles ferides emocionals que segueixen afectant al nostre present i la visió que tenim sobre el futur. Per llegir més què és EMDR

Què és el trauma?

El trauma és el resultat d’haver experimentat una situació o situacions sobrevingudes i que superen les nostres capacitats de resposta (emocional, cognitiva, comportamental…). Pot ser un fet identificable per exemple, una separació, la mort d’agú estimat, un accident, una malaltia, una agressió… o bé pot passar desapercebut pel nostre sistema conscient com pot ser l’abús psicològic i l’abús emocional a la infantesa, a l’adolescència o a l’edat adulta.

Com es manifesta?

La simptomatologia que es pot manifestar dependrà de l’experiència singular de cada persona, alguns dels efectes més comuns derivats de les situacions traumàtiques són els següents.

Alta activació

Ansietat, problemes per dormir o trastorns de la son, dificultats d’atenció i concentració, irritabilitat, entre d’altres.

Evitació

Evitar situacions, persones o bé pensaments que connecten amb la situació traumàtica. 

Alteracions en la manera de veure's a un/a mateix/a

Desconfiança en les pròpies capacitats, baixa autoestima, sensació d’ineficàcia, mal autoconcepte.

Alteracions en la manera de veure el món

Desconfiança respecte els altres, pessimisme, impotència, indefensió apresa davant els esdeveniments.

Reexperimentació

Flaschbacks, records intrusius, malsons, experiències sensorials relacionades amb el trauma (olfactives, visuals, tàctils, sonores) i recordades en moments de vigília.

Qui ho pateix

Les situacions traumàtiques formen part de la nostra experiència com a humans, per tant ho pot patir qualsevol persona. El que diferencia la gravetat dels efectes que una situació traumàtica pot tenir entre una i altra persona està relacionat amb la intensitat de l’experiència, el temps d’exposició i la sensació de no tenir recursos per afrontar-la. El fet traumàtic pot ser sobrevingut de l’exterior (accident, turbulències a un avió, robatoris, agressions…), pot ser causat per persones properes (bullying, abusos, agressions, estafes, separacions conflictives…) o també pot esdevenir d’una criança que no ha proveït de la seguretat necessària pel desenvolupament de l’infant, no tenint en compte les seves necessitats. 

Efectes de les situacions traumàtiques

Els efectes d’haver experimentat situacions traumàtiques són diversos, la capacitat de superació i d’integració com una experiència vital, tot i els efectes d’aquesta, dependrà dels recursos personals propis en el moment d’haver viscut el succés, de l’edat, del context socioeconòmic i cultural i de la xarxa social i de suport.

Els àmbits afectats acostumen a ser les relacions interpersonals i la relació amb un/a mateix/a. 

Quan el trauma té l’origen a etapes preverbals o a la infantesa, l’afectació pot emergir a l’etapa de l’adolescència o de l’adultesa a través de l’establiment de relacions desiguals, tortuoses, problemes amb l’alimentació, transtorns de la son, dificultats d’aprenentatge, entre d’altres. Un dels indicadors de la traumatització és la sensació de repetició de patrons poc saludables en la nostra vida.